Wat is de visie van
Clay
Bouw
Nederland?

Gezond wonen, werken en leven wordt voornamelijk bepaald door de mate van AANDACHT die we onszelf, dat waar we ons mee omringen en dat wat we tot ons nemen, schenken. Met hoe meer aanwezigheid, betrokkenheid, helderheid en wakkerheid we de aspecten, die met aandachtig aanwezig zijn bij de drie genoemde aspecten, benaderen, des te beter kunnen wij het van nature in ons aanwezige welbevinden binnen onszelf en binnen de ons omringende leefomgeving ervaren. Een welbevinden dat door allerlei factoren op de achtergrond is geraakt, waardoor we het contact ermee (groten)deels verloren zijn en ons op allerlei manieren -al dan niet bewust- onprettig, ongezond of onbehaaglijk voelen.

Deze AANDACHT vertaalt zich in ons dagelijks bestaan naar een mild-kritische, niet-veroordelende houding ten aanzien van de kwaliteit van invloeden waarmee we onszelf bewust omringen en tevens ongevraagd door omringd worden. Wat voelt goed voor mij? Wat geeft me een comfortabel gevoel? Wat maakt dat ik mijn welbevinden kan ervaren?

De visie van
Clay
Bouw
Nederland omvat alle aspecten van leven die van invloed zijn op ons welbevinden. Deze visie heeft als uitgangspunt dat ons niet-welbevinden door volle AANDACHT voor alles waar we mee in aanraking komen, weer in haar tegendeel (welbevinden) kan terugkeren. De aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van ons leven kunnen samengevat worden onder een noemer: alles waarmee we in aanraking komen, alles waarmee we ons "voeden", zowel tastbaar als niet-tastbaar.

Waardoor worden we zoal gevoed? Op de eerste plaats: lucht. Een van onze eerste "aanrakingen" met de wereld om ons heen is de eerste inademing die plaatsvindt bij onze geboorte. Daarna komen andere aspecten: huidcontact, koude/warmte, eten en drinken, kleding, materialen, licht/duisternis, natuur, cultuur, etc; en niet-tastbaar: geluiden, beelden, indrukken, kleuren, sferen, gedachten, gevoelens, emoties, straling, energie, spiritualiteit, religie, etc.

De visie van
Clay
Bouw
Nederland houdt in:

hoe hoger de kwaliteit van alles waar we mee in aanraking komen/waarmee we ons voeden, des te beter zijn we in staat verbinding te hebben met het van nature in ons aanwezige welbevinden.