Wat is de missie van
Clay
Bouw
Nederland?

Gezond wonen, werken en leven vindt plaats binnen of rondom ruimte. We bevinden ons binnen onze kleding, de lucht om ons heen, binnen de muren van onze woning of werkomgeving met alles waar daarin aanwezig is, binnen de "ruimte" die gevormd wordt door de mensen om ons heen, etc. Ook bevinden we ons "rondom" ruimte, de ruimte in ons lichaam die voorzien wordt van voedsel, lucht, indrukken, etc. De kwaliteit van wat ons lichaam omringt en binnenkomt bepaald voor een groot deel ons welbevinden.

Voor de ons omringende en zich in ons bevindende ruimte bestaan legio keuzemogelijkheden om ons te voeden. Vaak laat de kwaliteit hiervan te wensen over. Het is aan ons om te kiezen voor welbevinden of niet.
Clay
Bouw
Nederland biedt ondersteuning bij het vergemakkelijken van die keuze, puttend uit ruime kennis en veel levens- en praktijkervaring.

Clay
Bouw
Nederland wil een bijdrage leveren aan het herstel van ons welbevinden door: